PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

kontrast 1kontrast 2kontrast 3kontrast 4

czwartek, wrzesień 24, 2020
Rozmiar tekstu

Sekcja brydżowa AZS

Serdecznie zachęcamy wszystkich studentów, a w szczególności studentów niepełnosprawnych, do zapoznania się z tą piękną grą. Brydż jest sportem, w którym nie istnieją żadne bariery i każdy ma szansę na osiąganie dobrych wyników i walkę o najwyższe trofea. Na nasze treningi zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą sprawdzić się w rywalizacji intelektualnej (oczywiście psychologia i kondycja mają tu również ogromne znaczenie) oraz tych, którzy mają po prostu ochotę poznać nową, fenomenalną rozrywkę towarzyską. W tym roku zaczynamy od zera! Może przyjść każdy, nawet jeżeli nie odróżnia asa od pika. Nauczymy was wszystkiego od podstaw. Chcecie poprawić swoją pamięć, koncentrację, wyobraźnię? Poćwiczyć umiejętność podejmowania decyzji? A może powalczyć o stypendia sportowe? To wszystko znajdziecie na naszych treningach. Dodatkowo członkowie sekcji brydżowej uczęszczający na treningi będą mieli zaliczone zajęcia wychowania fizycznego. Zapraszamy wszystkich serdecznie w każdy wtorek o godzinie 17:30 do sali 107 budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (ul. Prof. Szafrana 6 - to budynek w którym mieści się hala sportowa). Jeżeli macie jakieś pytania piszcie do Przewodniczącej sekcji, Zofii Miechowicz: z.miechowicz@wmie.uz.zgora.pl. Zapraszamy do gry!

Program Aktywny samorząd 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd:” w 2015 roku .Z treścią dokumentu można zapoznać się pod adresem www.pfron.org.pl.

Terminy zakończenia przyjmowania wniosków w 2015 roku:

  • Moduł I do 31 sierpnia 2015 roku,
  • Moduł II do 30 marca 2015 roku (dla wniosków roku akademickiego 2014/2015),
  • Moduł II do 10 października 2015 roku (dla wniosków roku akademickiego 2015/2016).

XII edycja Konkursu „OTWARTE DRZWI”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XII edycję Konkursu  na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym „OTWARTE DRZWI”

Termin składania prac: do 29 lipca 2015 r.

Miejsce składania prac:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”

Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

Uczestnicy:

Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Kategorie prac:

  • rehabilitacja  społeczna,
  • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
  • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Sposób składania prac:

Prace należy składać w wersji papierowej (zszytej w sposób trwały) w 1 egzemplarzu.
Do pracy należy dołączyć:

1. wypełniony i opatrzony podpisami formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,

2. streszczenie pracy o objętości ok. 8 tys. znaków, które powinno zawierać:

  • prezentację przedmiotu pracy,
  • informację o celach i założeniach pracy,
  • najważniejsze wnioski wynikające z pracy,
  • informację o możliwości praktycznego wykorzystania wyników pracy w życiu.

3. recenzje pracy,

4. płytę CD/DVD zawierającą wersję elektroniczną pracy, streszczenia oraz formularza zgłoszeniowego.

Na płycie należy umieścić w sposób trwały (np. niezmywalnym flamastrem) tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora. W przypadku prac o objętości przekraczającej 200 stron maszynopisu, wymagane jest przesłanie dodatkowego egzemplarza w wersji papierowej, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Konkursu.

Wyniki konkursu:

Informacje o terminie rozstrzygnięcia Konkursu, wynikach oraz uroczystym finale zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl oraz www.pfron.org.pl/portal/bip .
O terminie wręczenia nagród Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pisemnie.

 Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:

Michał Rydzewski – tel. (22) 50 55 659

Tomasz Wojakowski – tel. (22) 50 55 448

e-mail: coi@pfron.org.pl

XII Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych w Krakowie

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych AGH przy współpracy ze zrzeszeniami innych krakowskich uczelni, już po raz 12 organizuje Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych w Krakowie (https://www.facebook.com/OSSN.Krakow)

Spotkanie odbędzie się w terminie 10-13 lipca 2015r.

Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi "Jak ONi kochają?"

Poruszane będą zagadnienia związane z rodzinami, związkami i seksualnością osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się pod adresem -> https://www.facebook.com/events/557286194411080/

WARSZTATY PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO

Wyzwaniem współczesności jest przeciwdziałanie powstawaniu i likwidacja istniejących barier ograniczających samodzielność i aktywność osób niepełnosprawnych. Dostępność zamieszkiwanej przez nas przestrzeni dla wszystkich jej użytkowników traktować należy jako prawo człowieka
i obywatela. Problemu nie można zawężać tylko do likwidacji barier architektonicznych, będących utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Użytkowana przestrzeń powinna uwzględniać potrzeby różnych użytkowników, także osób, które mają ograniczenia funkcjonalne zarówno
w mobilności jak i percepcji. Niezbędne jest również dostrzeżenie potrzeb osób niedowidzących
i niedosłyszących.


Tematyka projektowania uniwersalnego, czyli projektowania budynków oraz ich otoczenia tak, aby były one dostępne dla wszystkich ludzi, od dłuższego czasu leży w centrum zainteresowania Koła Naukowego Studentów kierunku AiU WBAiIŚ UZ „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”. Celem podniesienia świadomości potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową zorganizowane zostały we współpracy z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji niedawne warsztaty, w trakcie których studenci kierunku AIU, poruszając się za pomocą wózków inwalidzkich, mogli osobiście doświadczyć wszelkich ograniczeń uniemożliwiających swobodną komunikację oraz na własnej skórze odczuć potrzeby osób niepełnosprawnych.


W celu zrozumienia problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych sensorycznie pracownicy Katedry Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ zorganizowali spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych, dr Marcinem Garbatem oraz przedstawicielami Fundacji „Szansa dla Niewidomych” w trakcie cotygodniowego zebrania członków Koła Naukowego „Architektura
w Przestrzeni Zrównoważonej” dnia 6 maja br.
W Polsce około 1,5 mln osób ma upośledzenie wzroku lub jest niewidomych, co stanowi jedna piątą wszystkich niepełnosprawnych. Bariery dla tej grupy nie są dostrzegane, a w kwestii potrzeb panuje ignorancja. Jak pokazuje praktyka nawet obiekty teoretycznie zmodernizowane i dostosowane dla niepełnosprawnych najczęściej uwzględniają tylko potrzeby grupy niepełnosprawnych ruchowo.
W trakcie spotkania studenci wysłuchali relacji osób niewidomych i niedowidzących na temat codziennego funkcjonowania w domu, na uczelni i w przestrzeni miasta.
Owocem spotkania i współpracy z Pełnomocnikiem Rektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
dr Marcinem Garbatem oraz Fundacją „Szansa dla Niewidomych” były warsztaty dla studentów kierunku architektura, które odbyły się dnia 27 maja w budynku A-16. W ich trakcie studenci
za pomocą symulatorów wad wzroku zetknęli się z podstawowymi problemami, jakie napotykają
w przestrzeni publicznej osoby niewidzące i słabo widzące. Omówiono zasady savoir–vivre wobec osób niepełnosprawnych i praktycznie przećwiczono prowadzenie osoby niewidzącej lub słabo widzącej. Zaprezentowane zostały również przeznaczone dla tej grupy przedmioty codziennego użytku: tester kolorów, zegarek, termometr, gry planszowe oraz książki pisane alfabetem Braile’a.

Podczas warsztatów odbyło się również spotkanie z członkami Rady Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy podzielili się swoimi spostrzeżaniami dot.dostosowania obiektów uniwersyteckich obu kampusów oraz przestrzeni miasta Zielona Góra.
Myślenie w kategoriach uniwersalnego projektowania wymaga możliwie szerokiego rozpowszechnienia i stosowania, zaś pojęcie funkcjonalności budynków i otaczającej przestrzeni gruntownego przedefiniowania, tak aby uczynić je dostępnymi dla wszystkich członków społeczeństwa. Uniwersalne projektowanie przyczynia się do promowania równego dla wszystkich dostępu do dóbr i usług, z uwzględnieniem potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie
jest w jakimś aspekcie ograniczone. Zajęcia warsztatowe uświadamiają studentom AIU, z jakimi problemami spotykają się osoby niepełnosprawne i jak mało znaczące przeszkody dla osób sprawnych stają się barierami nie do przebycia dla osób upośledzonych psychicznie, motorycznie
i sensorycznie. Zmiana spojrzenia studentów na ten problem warunkować będzie ich podejście do wykonywanego przez nich w przyszłości zawodu architekta.

Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.