PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

kontrast 1kontrast 2kontrast 3kontrast 4

czwartek, lipiec 09, 2020
Rozmiar tekstu

II Ogólnopolski Konkurs Poezji Osób Niepełnosprawnych

Osoby piszące wiersze zachęcamy do wzięcia udziału w

II Ogólnopolskim Konkursie Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”, organizowanym przez „Republikę Marzeń” Fundacji Anny Dymnej. Więcej informacji na stronie: www.republikamarzen.org

Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

W uchwale podkreślono, że w minionym piętnastoleciu ( czyli od momentu przyjęcia w 1997 r. Karty Praw Osób Niepełnosprawnych) „ …zarówno władze państwowe i samorządowe, jak i obywatele Rzeczypospolitej podjęli wiele skutecznych inicjatyw służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych”. Odwołano się też do ratyfikowanej przez Polskę - we wrześniu 2012 r., Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ, stwierdzając, że „…ten akt prawny jest ważnym krokiem społeczności ludzkiej w kierunku uznania nowoczesnego, otwartego podejścia do niepełnosprawności, opartego na prawach człowieka”.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do wszystkich obywateli oraz instytucji publicznych o podejmowanie różnorodnych inicjatyw służących realizacji ducha i litery Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, a w szczególności o tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr publicznych oraz promowanie postaw aktywizujących i włączających te osoby w główne nurty życia naszego kraju”

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. M.P. Poz.991.2012

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym całościowo ujmującym prawa osób niepełnosprawnych. Została przyjęta w grudniu 2006 r. na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i weszła w życie 3 maja 2008 r. Do połowy marca 2012 r. podpisały ją 153 państwa, a jej stronami jest 112 krajów. Polska podpisała dokument w marcu 2007r, a uroczysta ratyfikacja konwencji przez Prezydenta RP odbyła się 6 września 2012 r. W stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej weszła w życie 25 października 2012 r.

Celem Konwencji jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Strona 9 z 9

Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.