PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

kontrast 1kontrast 2kontrast 3kontrast 4

czwartek, wrzesień 24, 2020
Rozmiar tekstu

SEKCJA TENISA STOŁOWEGO NA UZ

KU AZS UZ organizuje sekcję tenisa stołowego dla studentów z niepełnosprawnością. Treningi odbywać się będą w hali sportowej przy ul. Prostej 39.

Wszystkich zainteresowanych uczestniczeniem w zajęciach prosimy zgłaszać się do Pana Jana Chełmickiego – instruktora tenisa stołowego – tel. 668344556, lub do biura Pełnomocnika Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 grudnia 2013 roku.

Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy

Do projektu „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy" zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym ze sprzężeniem w wieku 16-30 lat. Celem projektu jest objęcie indywidualnym, kompleksowym wsparciem osób niepełnosprawnych, będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych. Punktem wyjściowym są spotkania z doradcą zawodowym, podczas których opracowuje się indywidualny planu działania. Na jego podstawie uczestnik obiera ścieżkę kariery zawodowej.  Naszym uczestnikom proponujemy np. integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej. Podczas takich warsztatów odbywają się zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego. Warsztaty zbudowane są na czterech blokach tematycznych – bloku psychologicznym, doradczym, prawnym oraz bloku „niezależnego życia”.

Ponadto uczestnikom programu proponujemy indywidualne i grupowe szkolenia zawodowe (m.in. grafik komputerowy, pracownik biurowy, bukieciarz, kosmetyczka) kończące się certyfikatem firmy szkoleniowej, staże rehabilitacyjne (umożliwiające nabywanie umiejętności praktycznych i społecznych potrzebnych do wykonywania pracy ale bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą) oraz praktyki zawodowe u pracodawcy. Praktyki ułatwiają podjęcie decyzji – czy dana praca mi odpowiada, czy to jest to, czym po zakończeniu projektu chciałabym/chciałbym się zająć na stałe; pomagają też zapoznać się w bezpiecznych warunkach ze strukturą i działaniem zakładu pracy oraz umożliwiają nawiązanie kontaktów z pracodawcami.

Obok szkoleń, warsztatów i praktyk, w ramach programu świadczymy wsparcie w kontynuacji lub podjęciu nauki poprzez zakup podręczników, pomocy naukowych, opłacenie czesnego i wpisowego, kursów przygotowawczych, opłat egzaminacyjnych. Działaniem tym mogą być objęte osoby, które ukończyły określony poziom edukacji (np. liceum) i chcą kontynuować naukę na wyższym poziomie (np. na studiach); już uczą się lub studiują oraz te, które chcą podjąć studia podyplomowe, doktoranckie.

W ramach projektu „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy", w zależności od potrzeb, można również skorzystać ze pomocy psychologicznej (indywidualnej i/lub grupowej) oraz z warsztatów dla rodzin i opiekunów (tematyka warsztatów jest określana z uwzględnieniem problemów jakie wynikają m.in. z indywidualnych planów działania beneficjentów. Warsztaty dla rodzin i opiekunów polegają głównie na wsparciu psychologicznym i prawnym).

Oczywiście uczestnictwo w tym projekcie, jak we wszystkich innych programach Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, jest bezpłatne.

FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI
BIURO REGIONALNE
uL. PODGÓRNA 5, POKÓJ 308
65-057 ZIELONA GÓRA
MAGDALENA PIECHOWSKA – Trener Pracy
Tel: 509-497-632
magdalena.piechowska@far.org.pl
Tel. Biura: (68) 324-12-08

Więcej: www.far.org.pl  www.pelnoprawniiaktywni.pl

Praktyki studenckie dla niepełnosprawnych

Ruszają praktyki studenckie w Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych. To niepowtarzalna okazja - przede wszystkim dla osób z kierunków humanistycznych i społecznych - by dołączyć do Zespołu ds. promocji i informacji PFON.

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi polegającej na realizacji zadań specjalisty ds. koordynacji pracy trenerów pracy i testowania w projekcie "Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych". Projekt, realizowany w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz KARE, jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert upływa 30 października 2013 r. o godz. 10:00.

Więcej na stronie: http://www.pfon.org/

Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III

Polski Związek Niewidomych już po raz trzeci realizuje projekt systemowy, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób z dysfunkcją wzroku. Zapraszamy do udziału w projekcie Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy III.

więcej...

STUDENT II

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwracają się z prośbą do osób niepełnosprawnych chcących brać udział w programie "Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym”

o zgłaszanie się do Działu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Wnioski przyjmowane są do dnia 30 września 2013 roku.

Wnioski należy składać w:

Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Długa 10, pokój nr 30, 31, 32 (parter budynku z czerwonej cegły)
65-401 Zielona Góra
tel. 068 323 69 28, 323 69 29

Studenci zameldowani poza Zieloną Górą swoje wnioski składają w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania!

W związku z powyższym o datach krańcowych składania wnosków proszę dowiadywac sie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.