PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

kontrast 1kontrast 2kontrast 3kontrast 4

niedziela, październik 02, 2022
Rozmiar tekstu

Bibliografia:

 • Bauman T. (2001): Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych. W: Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa.
 • Buber M. (1993): Problem człowieka. Przeł.[ z niem.] i wstępem opatrzył Jan Doktór. Wydaw. Naukowe PWN. Warszawa.
 • Cohen J. (2008): Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych. Publikacja United Spinal Association. Tłumaczenie na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Adaptacja Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Warszawa.
 • Czerwińska M. (2004): Niewidomy. (W:) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 3. Red. E. Różycka. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Warszawa s. 685-693.
 • Czerwińska M. (2006): Rehabilitacja osób niewidomych. (W:) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5. Red. T. Pilch. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Warszawa s. 158-169.
 • Czerwińska M. (2008): Orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się a psychospołeczne funkcjonowanie.  Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny nr 3-4 s. 128-140.
 • Czerwiñska M. (2010): The book and the library in the process of normalisation of the environment of visually impaired persons. (W:) Disability - the contextuality of its meaning. Red. T. Żółkowska, L. Konopska. Print Group Daniel Krzanowski. Szczecin s. 63-69.
 • Dykcik W. (2010a): Odpowiedzialność człowieka w kontekście indywidualnym i społecznym. Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Poznań.
 • Dykcik W. (2010b): Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Osiągnięcia naukowe i praktyka. Z perspektywy 50-lecia pracy pedagogicznej z  osobami z niepełnosprawnością. Poznańskie Towarzystwo Pedagogiczne. Poznań. .  
 • Gorajewska D. (2006): Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Warszawa.
 • Gorajewska D. (2007): Poznajemy ludzi z niepełnosprawnością. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Warszawa.
 • Kargulowa A. (1996): Przeciw bezradności: nurty – opcje – kontrowersje w poradnictwie i poradoznawstwie. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław.
 • Kuczyńska-Kwapisz J., Kwapisz J. (1996): Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących. Poradnik metodyczny. "Interart". Warszawa.
 • Maciarz A. (2004): Normalizacja /środowiska życia osób niepełnosprawnych/. (W:) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Warszawa s. 699-700.
 • Majewski T. (2002): Tyflopsychologia rozwojowa. Psychologia dzieci niewidomych i słabo widzących. PZN. Warszawa
 • Ochonczenko H. (2005): Problemy i potrzeby niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. (W:) Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej. Red. H. Ochonczenko, G. Miłkowska. Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków s.101 – 118.
 • Ochonczenko H. (2009): Samopomoc społeczna w służbie ludzkiemu cierpieniu. (W:) Cierpienie. Dylematy egzystencjalne. Red. E. Bartkowiak, P. Prüfer. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra s. 89 – 102.
 • Ochonczenko H. (2010): Studenci z niepełnosprawnościami na uczelni wyższej – wybrane aspekty funkcjonowania. Rocznik Lubuski. T. 36 cz. 1: Dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia. Red. G. Miłkowska. Lubuskie Towarzystwo Naukowe. Zielona Góra s.61 – 77.
 • Ochonczenko H., Nowicka A. (red.) (2006),  Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. t. 1, Kraków.
 • Ochonczenko H., Paszkowicz M.A. (red.) (2006), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. t. 2,, Kraków.
 • www.pzn.org.pl dostępne online, data dostępu: 01.02.2011.
Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.