PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

kontrast 1kontrast 2kontrast 3kontrast 4

środa, grudzień 07, 2022
Rozmiar tekstu

Zakres Działalności

 • Zbieranie informacji od studentów posiadających aktualne orzeczenie o stopniu i rodzaju niepełnosprawności o barierach mogących powodować trudności w czasie studiów.
 • Poradnictwo w zakresie wyboru studiów w oparciu o indywidualne możliwości kandydata i stopnie niepełnosprawności.
 • Inicjowanie działań na rzecz niepełnosprawnych studentów.
 • Doradztwo w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających procesy edukacyjne.
 • Koordynacja działań zmierzających do usuwania barier i integracji społecznej niepełnosprawnych studentów.
 • Opiniowanie wniosków dotyczących likwidowania barier społecznych i technicznych.
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczelni w zakresie zwiększania dostępności edukacji niepełnosprawnym studentom.
 • Współudział w opracowywaniu projektów związanych z likwidacją barier i poprawą sytuacji niepełnosprawnych studentów.
 • Kontakty z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Współpraca z samorządem terytorialnym (szczebla gminnego, miejskiego, powiatowego, wojewódzkiego) w zakresie likwidowania barier dostępu osób z niepełnosprawnościami do edukacji na poziomie akademickim.
 • Wykonywanie innych prac, doraźnie zleconych przez kierownika działu, wchodzących w zakres działania działu.
Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.